fbpx
Košarica (0)

Nema proizvoda u košarici.

(0)

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRODAVATELJ kao voditelj obrade osobnih podataka će ovisno o slučaju trebati koristiti podatke koji se odnose na podatke o identitetu (primjerice ime, prezime, jezik i država podaci za kontakt itd.), ekonomske i transakcijske podatke (primjerice, podaci o plaćanju ili kartici, podaci o kupnjama, narudžbama, povratima itd.), veza, geolokacija i/ili podaci o pretraživanju,  komercijalne informacije (primjerice, ako ste se pretplatili na naše obavijesti), informacije o ukusima i preferencijama korisnika.

Ovisno o svrsi i načinu korištenja WEB STRANICE korisnik se obvezuje ispuniti podatke koji su nužni za korištenje uslugu i funkcionalnosti WEB STRANICE u suprotnom kupac ili korisnik  možda neće moći koristiti te usluge ili funkcionalnosti.

Podaci koji su nužni za određenu uslugu WEB STRANICE će biti u posebno označenim poljima.

PRODAVATELJ može koristiti navedene podatke u svrhu registracije korisnika na WEB STRANICI, za razvoj, ispunjenje i izvršenje kupnje ili ugovora o uslugama koje su sklopili kupac odnosno korisnik sa PRODAVATELJEM, za udovoljavanje zahtjevima, prijavama i prigovorima ili slično, u marketinške svrhe te u svrhu analize kvalitete i unapređenja usluge.

Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke korisnika ili kupaca dok se ne ispuni svrha za koju su prikupljeni ili dok kupac ili korisnik ne zatraži njihovo brisanje.

Radi postizanja svrha spomenutih ranije u ovoj politici privatnosti, Prodavatelj mora dati pristup prikupljenim podacima trećim osobama kao i radi sigurnosti samih kupaca i korisnika odnosno radi ispunjavanja svih zakonskih obveza Prodavatelja sa važećim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Prodavatelj može dati pristup prikupljenim podacima:

PRODAVATELJ se obvezuje  da će čuvati korisnikove osobne podatke kao povjerljive i osigurati da može ostvariti svoja prava bez troškova tako što će putem  elektroničke pošte (e-mail) na jednu e-mail adresu info@pelgolo.hr jednostavno nas informirajući o razlogu svog zahtjeva kao i o pravu koje želi ostvariti.

Ukoliko isto bude nužno radi identifikacije korisnika, PRODAVATELJ ima pravo zadržati kopiju dokumenta koji potvrđuje identitet korisnika radi ostvarivanja svrhe davanja osobnih podataka ili radi ostvarivanja prava korisnika, a koji proizlaze iz propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Bez obzira na svrhu ili pravnu osnovu u koju PRODAVATELJ obrađuje osobne podatke, korisnik ima  sljedeća prava:

 

 

Kada korisnik pruži osobne podatke trećih osoba, PRODAVATELJ jamči da će navedenim osobnim podacima pružiti jednaku zaštitu koju pruža i osobnim podacima korisnika.

Korisnik jamči za istinitost i točnost svih podataka o trećim osobama kao i za to da je obavijestio sve treće osobe o svrsi i načinu obrade pruženih podataka.

PRODAVATELJ Može izmijeniti informacije sadržane u ovoj Politici privatnosti i kolačića kada smatra da je to prikladno.

U slučaju navedene izmjene, PRODAVATELJ će obavijestiti korisnika na bilo koji prikladan način ili e-mail adresu korisnika kada je odnosna promjena relevantna za privatnost samog korisnika, a sve kako bi korisnik mogao pregledati promjene, procijeniti ih i, ovisno o slučaju, prigovoriti ili se odjaviti s bilo koje usluge ili funkcionalnosti.

U svakom slučaju, PRODAVATELJ preporuča  da korisnici pregledaju ovu Politiku privatnosti i kolačića u slučaju da se učine manje izmjene ili interaktivno unaprjeđenje.

Izjava o privatnosti

Obavijest prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka:  Osobne podatke dajete dobrovoljno u svrhu obrade narudžbe i eventualno u marketinške svrhe uz korisnikovu izričitu privolu. Osobne podatke vodimo u evidenciji kupaca/korisnika i štitimo sukladno zakonskim odredbama. Popunjavanjem obrasca dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Imate pravo prigovora na raspolaganje s Vašim osobnim podacima u svrhe marketinga. Prilikom obrade narudžbe prosljeđujemo podatke isključivo partnerima za dostavu narudžbe, koji su obvezni osigurati hrvatske zakonske standarde zaštite osobnih podataka.

Privatnost podataka

Izuzetno je važna činjenica da je MONRI PAYMENTS sustavom svim sudionicima u procesu kupnje onemogućen pristup podacima za koje nisu ovlašteni: banka, primjerice, može vidjeti samo financijske podatke, ali ne i podatke o sadržaju kupnje, dok, s druge strane, trgovina WEB STRANICE vidi samo podatke o sadržaju kupnje, ali ne i financijske informacije o kupcu, (broj kartice, stanje i sl.).