POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRODAVATELJ kao voditelj obrade osobnih podataka će ovisno o slučaju trebati koristiti podatke koji se odnose na podatke o identitetu (primjerice ime, prezime, jezik i država podaci za kontakt itd.), ekonomske i transakcijske podatke (primjerice, podaci o plaćanju ili kartici, podaci o kupnjama, narudžbama, povratima itd.), veza, geolokacija i/ili podaci o pretraživanju,  komercijalne informacije (primjerice, ako ste se pretplatili na naše obavijesti), informacije o ukusima i preferencijama korisnika.

Ovisno o svrsi i načinu korištenja WEB STRANICE korisnik se obvezuje ispuniti podatke koji su nužni za korištenje uslugu i funkcionalnosti WEB STRANICE u suprotnom kupac ili korisnik  možda neće moći koristiti te usluge ili funkcionalnosti.

Podaci koji su nužni za određenu uslugu WEB STRANICE će biti u posebno označenim poljima.

PRODAVATELJ može koristiti navedene podatke u svrhu registracije korisnika na WEB STRANICI, za razvoj, ispunjenje i izvršenje kupnje ili ugovora o uslugama koje su sklopili kupac odnosno korisnik sa PRODAVATELJEM, za udovoljavanje zahtjevima, prijavama i prigovorima ili slično, u marketinške svrhe te u svrhu analize kvalitete i unapređenja usluge.

Prodavatelj se obvezuje čuvati osobne podatke korisnika ili kupaca dok se ne ispuni svrha za koju su prikupljeni ili dok kupac ili korisnik ne zatraži njihovo brisanje.

Radi postizanja svrha spomenutih ranije u ovoj politici privatnosti, Prodavatelj mora dati pristup prikupljenim podacima trećim osobama kao i radi sigurnosti samih kupaca i korisnika odnosno radi ispunjavanja svih zakonskih obveza Prodavatelja sa važećim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Prodavatelj može dati pristup prikupljenim podacima:

 • financijskim institucijama;
 •  entitetima za otkrivanje i prevenciju prijevara;
 •  pružateljima tehnoloških usluga;
 •  partnerima i pružateljima usluga logistike, transporta i isporuke;
 •  pružateljima usluga u vezi s podrškom kupcima;
 •  partnerima i pružateljima usluga u vezi s oglašavanjem i marketingom.

PRODAVATELJ se obvezuje  da će čuvati korisnikove osobne podatke kao povjerljive i osigurati da može ostvariti svoja prava bez troškova tako što će putem  elektroničke pošte (e-mail) na jednu e-mail adresu info@pelgolo.hr jednostavno nas informirajući o razlogu svog zahtjeva kao i o pravu koje želi ostvariti.

Ukoliko isto bude nužno radi identifikacije korisnika, PRODAVATELJ ima pravo zadržati kopiju dokumenta koji potvrđuje identitet korisnika radi ostvarivanja svrhe davanja osobnih podataka ili radi ostvarivanja prava korisnika, a koji proizlaze iz propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Bez obzira na svrhu ili pravnu osnovu u koju PRODAVATELJ obrađuje osobne podatke, korisnik ima  sljedeća prava:

  • Od PRODAVATELJA zatražiti pristup podacima koje ima na raspolaganju, a koji se odnose na korisnika.
  • Od PRODAVATELJA zatražiti da ispravi podatke koje ima na raspolaganju. PRODAVATELJ ističe kako  korisnik jamči za istinitost i točnost svih podataka koje je učinio dostupnim PRODAVATELJU te se obvezuje obavijestiti PRODAVATELJA o bilo kakvim izmjenama ili modifikacijama svojih podataka. Samo je korisnik odgovoran za svaki gubitak ili štetu nastalu za PRODAVATELJA, samog korisnika ili za bilo koju treću stranu zbog prijavljivanja pogrešnih, netočnih ili nepotpunih podataka koje je svojim svjesnim djelovanjem učinio dostupnim.
  • Od PRODAVATELJA zatražiti brisanje korisničkih osobnih podataka u mjeri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe radi koje ih je potrebno nastaviti uređivati, kao što je gore objašnjeno, ili kad PRODAVATELJU više nije pravno dozvoljeno obrađivati ih.
  • Od PRODAVATELJA zatražiti da prestane ili ograniči obradu korisnikovih osobnih podataka što uključuje da u određenim slučajevima može  zahtijevati da privremeno suspendira obradu podataka ili da ih drži duže nego što je nužno kad korisniku to bude potrebno.
  • Korisnik ima pravo povući danu privolu u bilo koje doba. (kako može povuć)

 

 • Konačno, korisnik  ima pravo podnijeti zahtjev pred nadležnim regulatornim tijelom za zaštitu podataka.

 

Kada korisnik pruži osobne podatke trećih osoba, PRODAVATELJ jamči da će navedenim osobnim podacima pružiti jednaku zaštitu koju pruža i osobnim podacima korisnika.

Korisnik jamči za istinitost i točnost svih podataka o trećim osobama kao i za to da je obavijestio sve treće osobe o svrsi i načinu obrade pruženih podataka.

PRODAVATELJ Može izmijeniti informacije sadržane u ovoj Politici privatnosti i kolačića kada smatra da je to prikladno.

U slučaju navedene izmjene, PRODAVATELJ će obavijestiti korisnika na bilo koji prikladan način ili e-mail adresu korisnika kada je odnosna promjena relevantna za privatnost samog korisnika, a sve kako bi korisnik mogao pregledati promjene, procijeniti ih i, ovisno o slučaju, prigovoriti ili se odjaviti s bilo koje usluge ili funkcionalnosti.

U svakom slučaju, PRODAVATELJ preporuča  da korisnici pregledaju ovu Politiku privatnosti i kolačića u slučaju da se učine manje izmjene ili interaktivno unaprjeđenje.

Izjava o privatnosti

Obavijest prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka:  Osobne podatke dajete dobrovoljno u svrhu obrade narudžbe i eventualno u marketinške svrhe uz korisnikovu izričitu privolu. Osobne podatke vodimo u evidenciji kupaca/korisnika i štitimo sukladno zakonskim odredbama. Popunjavanjem obrasca dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Imate pravo prigovora na raspolaganje s Vašim osobnim podacima u svrhe marketinga. Prilikom obrade narudžbe prosljeđujemo podatke isključivo partnerima za dostavu narudžbe, koji su obvezni osigurati hrvatske zakonske standarde zaštite osobnih podataka.

Privatnost podataka

Izuzetno je važna činjenica da je MONRI PAYMENTS sustavom svim sudionicima u procesu kupnje onemogućen pristup podacima za koje nisu ovlašteni: banka, primjerice, može vidjeti samo financijske podatke, ali ne i podatke o sadržaju kupnje, dok, s druge strane, trgovina WEB STRANICE vidi samo podatke o sadržaju kupnje, ali ne i financijske informacije o kupcu, (broj kartice, stanje i sl.).