POVRAT I REKLAMACIJE

POVRAT I REKLAMACIJE

Korisnici ove WEB STRANICE mogu svoje pismene prigovore i reklamacije poslati PRODAVATELJU na mail info@pelgolo.hr  ,u poslovnim prostorijama društva, putem pošte ili telefaksa.

U slučaju podnošenja prigovora, korisniku će se odmah poslati potvrda o primitku prigovora.

PRODAVATELJ će odgovoriti  na zaprimljeni prigovor u roku 15 dana od primitka istog.

Korisnik ove WEB STRANICE ima pravo na jednostrani raskid ugovora odnosno na povrat novca pod uvjetima predviđenim u važećem zakonu koji uređuje zaštitu potrošača i prema zakonu koji uređuje prava i obveze stranaka obveznopravnih odnosa.

Korisnik ove WEB STRANICE ima pravo, ne navodeći razloge za to, izvršiti povrat robe kupljene putem WEB STRANICE u roku od 14 dana od primitka robe ukoliko nije skrivio oštećenja na zaprimljenoj robi, a za koje, sukladno važećim propisima koji reguliraju prava i obveze stranaka ugovora o kupoprodaji, odgovara kao kupac.

Korisnik je dužan u roku od 14 dana od primitka robe pisanim putem obavijestiti PRODAVATELJA o odluci da izvrši povrat robe.

Korisnik WEB STRANICE ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od 14 dana od kada je PRODAVATELJ zaprimio dokaz da je kupac poslao robu ili u roku 14 dana od kada je PRODAVATELJ zaprimio robu.

Korisnik je dužan izvršiti povrat robe najkasnije u roku 14 dana od kada je obavijestio PRODAVATELJA o namjeri jednostranog raskida ugovora.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora odnosno na povrat robe u slučaju da je riječ o robi koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (u slučaje izrade po mjeri odnosno po narudžbi)